כיצד להרגיע חרדה עם ערכה להישרדות ביום רע

מטרתה היחידה של ערכה זו היא לעזור לך לטפל בעצמך [...]